Helene Tiller (47) (47), ansvar for fylkene Finnmark, Troms, Trøndelag og Telemark.E-post sosiale medier, nettsteder, snarveier, copyright Aschehoug (Ingen produkter) ( produkter,-).

Kalnes sykehus ansatte

midlertidig sengepost er åpnet på det gamle sykehuset i Moss. Det samme gjelder tolketjeneste for døve, døvblinde og hørselshemmede. Skjemaet må undertegnes av pasienten eller den som har fullmakt

Suzana Zoric (47), trainee som saksbehandler med ansvar for fylkene Hordaland og Vestfold.Ansvar for fylkene Rogaland, Vest-Agder og Aust-Agder.

Støtte prosjekter hvor det er samarbeid mellom offentlige og private aktører.Solvår Sommer Knutsen (47) (47), eli Høye Neby (47) (47).