DRO blir i artikkelen benyttet for å redusere angrep mot personalet.Lund, Anya; Ormestad, Stian; Seppola, Charlotte; Granmo, Sjur; Løkke, Jon Vold, Jørn Arve (2012). .April 2019 Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen Fagnettverk: Utfordrende atferd Målgruppe: Fagpersoner som tidligere har deltatt på Temaveiledning om «Utfordrende atferd».

Bruk av pecs for ei jente med autisme, adhd, epilepsi og utviklingshemming.Februar 2019 - avlyst Sted: Habiliteringssenteret, Konggata 51, Drammen Skolestart for elever med lett til moderat utviklingshemming Ved: Finnborg Scheving fra Statped sørøst.

I tillegg inviteres representanter fra barnehager, skoler og PP-tjenester som arbeider med overnevnte barn.Hennes væremåte var preget av atferd som utfordret omgivelsene med spytting, slag, høye lyder, dytting og løping.