Arbeidsgiver må skaffe seg kunnskap om hvilke oppgaver bedriftshelsetjenesten ifølge forskriften skal gjøre.Sammenlikn så næringskoden med tabellen, som du finner i 13-1 forskrift om organisering, ledelse og medvirkning /dokument/SF/forskrift/-1355, kort om godkjent bedriftshelsetjeneste: Sticos Personal gir dere et system for internkontroll, noe alle virksomheter, med ansatte, som hovedregel er pålagt.

Ta kontakt med oss eller lege for å stille diagnose.Gå inn på, videre på «Finn foretak/selskap Skriv foretaksnavn eller organisasjonsnummer.

Vær obs på at dere selv har ansvar for å bruke en bedriftshelsetjeneste som er godkjent av Arbeidstilsynet.Godkjenningsordningen skal sikre at bedriftshelsetjenestene har tilfredsstillende ressurser, kompetanse, kvalitet og fagutvikling, slik at de kan hjelpe virksomhetene i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.