Vårt hovedarbeidsområde er å bistå bedrifter med forebyggende helsearbeid basert på kartlagte risikoforhold, forebygging av yrkesskader og sykdommer, andre uheldige fysiske og psykiske påkjenninger, samt medvirke til å fremme helse og trivsel blant de ansatte i bedriften.En bedriftshelsetjeneste er en faglig sammensatt gruppe, ofte bestående av verne- og helsepersonale.

Bedriftshelsetjeneste

vurdere tilstander ved kjent astma, høysnue, pollenallergi, matallergi, eksem, elveblest og så videre. Når det blir lettere å puste, kan dosehyppigheten settes ned. La revanche de l'enfant moderne? Resultat

Har du bakgrunn som yrkeshygieniker og erfaring med HMS, samt kan tenke deg en spennende rolle i regionens største lokalt-eide bedriftshelsetjeneste Medco BHT?Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske belastninger.Bedriftshelsetjenesten skiller seg fra «Personallegeordninger».

Vernepersonalet er eksempelvis ergonom, verneingeniør og yrkeshygieniker.Ikke tilstrekkelig dersom bedriften er bransjepålagt å ha bedriftshelsetjeneste.