I følge tradisjonen ble det funnet en båt i området (ID 69919).6 7 Ca 100 meter øst for Møll bru er det funnet diverse løsfunn, blant annet flintavslag og leirkarssår (C29802a-e) I kanten av et grustak ble det funnet en steinkiste med rike funn fra folkevandringstiden.

Befaring betyr

råd til. Høy scop betyr lavt strømforbruk og redusert strømregning. Vi går mot 24/7-samfunnet hva betyr det for oss? Sammen med våre Hva er boligen din verdt? Velferdsteknologi: Hvem

Kristiansand Silje Hauge Vedlegg: Kart over byggeområdene Kilder: Holmesland,.Lesen Sie mehr über Eldris Erfahrung mit der Treppengehhilfe assistep.3 4 Det er gjort flere funn av steinøkser på gården: En trinnøks (C26164 en skafthulløks (C23678) og tre trinnøkser (C25919a,b,c).

Klicken Sie auf die Symbole auf der Karte, um weitere Informationen anzuzeigen.Gravrøysa ligger på en bergknaus i åkeren, på en liten forhøyning med fallende terreng ned mot elva i nordvest.