Draga fram i den ljuvliga sommar Där barndomstidens minnen sväva ljust omkring Och drömmarna på barndomsstigar vandra Där skola vi i sommar växla tro och ring Och lova att älska varandra -instrumental- Där björkarna susa, där skola vi bland dem Svära trohet och kärlek.Där björkarna susa sin milda sommarsång.

Der bjørkarna susar

sin milda sommarsång, och ängen av rosor blommar, skall vårt strålande brudefölje engång draga fram i den. Där björkarna susa, lyrics: Där björkarna susa sin milda sommarsång

.We can only maintain and improve Chordify if paying members keep supporting.

Och ängen av rosor blommar, skall vår strålande brudefölje en gång.Och lova att älska varandra -instrumental-, där björkarna susa, där skola vi bland dem.