Biological nutrient removal, a process for treating wastewater.Bengal Nagpur Railway (BNR now renamed, south Eastern Railway in Kolkata, India, bergen Nordhordland Rutelag, a Norwegian transport corporation.Breazeale Nuclear Reactor, bulgarian National Radio, burlington Northern Railroad.

Finne gnr og bnr

ID nummer som er unikt for hver eneste eiendom som finnes i Norge. Her finner du informasjon om de store bybrannene i Skien med mer. En tjeneste fra

Gnr bnr kart

tok ut dateringsprøve (fig ). Mellom parkeringsplassen og campingplassen er det eit smalt parti med ung lauvskog, men samstundes er her mest steinblokkar og påkjørt masse. Planområdet orto-kart med

BackusNaur form, a notation language in computer science.University of Pittsburgh Press, 2014. .. .

Retrieved from " p?titleBNR oldid "). 15.