Lensherrene ble erstattet av amtmenn kongelige embetsmenn, mens skatter ble inndrevet av fogdene.Kong Christian IV gav de som hadde nektet store bøter etter Kalmarkrigen, og flere ble henrettet.

Brudd ika

our beings and the wisdom of our team are built into each and every piece that comes out of our workshop. It is unknown if this is entirely

Strømbrudd trondheim

kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd. Hvilke rettigheter har jeg ved strømbrudd og feil? For fritidsboliger

Fra 1748 var det Norges offisielle handelsflagg.I denne unionen var Danmark den dominerende staten, selv om svenskene stadig gjorde opprør.Selv om Staten var forsvunden, tvivlede dog ingen om at Nationen levde.

Her ble det utvist adskillig oppfinnsomhet fra de danske makthavernes side, nærmest trekt ut i det bisarre som Skoskatten av 1711, en særskatt basert på antall skopar i hver husstand.Norge gikk i personalunion med Danmark i 1380 da Margretes sønn, Olav Håkonsson, ble valgt til konge i Norge, etter å ha innehatt Danmark fra 1376.2 Det to gjenværende rikene ble værende i personalunion med felles konge, den første unionskongen var Christian I (1450-80).