Frittliggende utebod tolkes tilsvarende som uinnredet kjeller og loft, og skal ikke medtas i beregning av u- grad.Hvor det er større brutto etasjehøyde enn 3 meter regnes utnyttelsesgraden (brutto gulvareal) etter en teoretisk etasjehøyde på 3 meter.III, NS 3940:2007 og veileder Grad av utnytting.

Plan bygningsetaten

Stengt Uke 42 Mandag: Stengt Tirsdag: 09:00 - 15:00 Onsdag: Stengt Torsdag: 12:00 - 15:00 Fredag: 09:00 - 15:00 Lørdag: Stengt Søndag. Plan - og bygningsetaten har ansvaret for

Ved søknad om igangsettingstillatelse gjenbrukes søknad fra rammesøknad og ved anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse gjenbrukes igangsettingssøknaden (IG/Ett trinns-søknad/Søknad om mindre tiltak).Juli 2007 samt ny byggteknisk forskrift (TEK10) skal ikke legges til grunn dersom reguleringsplanen er vedtatt før.

Under Fortidsminner kun du se om det er sannsynlighet for å finne fortidsminner på stedet der du klikket.Til innhold Åpningstid kundesenter, uke 42, mandag: 12:00 - 15:00, tirsdag: 12:00 - 15:00.Dersom du ikke har fått treff vil temaet være grået.