Enova har en avtale med Olje- og energidepartementet om forvaltning av Energifondet fra 2017 til og med 2020.Du må innhente samtykke fra leder til å foreta reiser for statens regning før reisen finner sted (ref.E-post: Ansatte i departementene, SMK og DSS: Depkatalog).

Sammen med kunderelasjoner og antall prosjekter leverandørens kunder har registrert hos Enova, vil dette være et kriterium for utmerkelsen.Må jeg levere alle kvitteringer?Hvordan leverer jeg kvitteringer og bilag?

Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester.Du må avklare reiseforskudd i god tid med egen leder og i egen virksomhet.Statsministerens kontor (SMK) bistår statsministeren i å lede og samordne arbeidet i Regjeringen.