Fradraget føres i selvangivelsens post.3.7 og må kunne dokumenteres med kvitteringer og navneliste over deltakerne hvis skattekontoret ber om det.Hvis du er eldste barn, eller stolt mor/far eller eldste søster / stolt bror, har du lov til det du vil.Er du en kollega, prøv heller å lage en sang sammen med de andre kollegaene, det løser opp.

Kan du fortelle litt om hva som skjer?Bør jeg holde tale til henne?

D.-program, se programmets egne nettsider.D.-utdanning ved HVL innebærer.Etter gjennomført disputas inviteres det til en lunsj for kandidaten, veiledere, opponenter og gjester som blir dekket av UiS.