Det betyr at du ikke lenger vil trenge å ha med deg det fysiske førerkortet når du bare skal kjøre en liten tur, som å hente i barnehagen eller kjøre noen til toget.Det skrev kort tid etter hendelsen.

På spørsmål om hun kjenner til at det var en nykjøpt Porsche fra Tromsø, sier Marstrander at hun kjenner til historien, men at det ikke er relevant for saken.Se hele høringen.

Det blir arbeidet med sikte på at publikum skal kunne ta tjenesten i bruk i løpet av høsten 2019.Det forklarer politifullmektig Mari Marstrander ved Narvik politistasjon til Nordlys.