Byttet skjer på internettsidene til helfo, eller ved å ringe helfos fastlegetelefon.Fullmakt ved fastlegebytte, seksjon 4 Innhold, kontakter du Helfo på vegne av noen andre, må du ha fullmakt.

Foto: Morten Rakke / Helfo, rett til fastlege.Det er lov å foreta inntil to bytter av fastlege per kalenderår.Hva skjer med journalen min hvis jeg bytter fastlege?

«Fullmaktsskjema for Helfo-henvendelser/Power of attorney form for requests to Helfo (21-00.01 Bokmål.En fastlege sa opp sin hjemmel nylig, og kommunen valgte å lyse ut hjemmelen som to fastlønnede stillinger.Forbered deg til timen, se hvordan du best kan forberede deg til time hos fastlegen.