Ansatte i spesialisthelsetjenesten kan ta initiativ til en mini-metodevurdering.Er der noget, du er utilfreds med, har du forslag til forbedringer, eller er du godt tilfreds med den service, Hjørring Kommune giver dig?

Notere følgende før innsendelse: Det foreligger veiledende kriterier (link) for håndtering av medisinsk utstyr i Nye metoder.Fyll ut forslag til nasjonal metodevurdering.

Folkehelseinstituttet lager metodevarsler også for andre enn Nye metoder.Systemet nye metoder er for spesialisthelsetjenesten og har to nivåer, et nasjonalt og et lokalt.Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk lager metodevarslene til Nye metoder.