Kretsen i tall 76 100mål registrert hittil i år 30 261spilte kamper hittil i år, snitt mål.Formenn i Hordaland Fotballkrets (1921-1932.Temaet er også nevnt i det ferske styrevedtaket i Oslo fotballkrets.

Det har gått mer enn halvannet år siden VG satte søkelyset på åpenhet i norsk fotball.Samtidig er både generalsekretær og president i to av tre særforbund menn.

Svendsen påpeker at herreklubbene, gjennom dagens medieavtale, avgir 25 prosent av inntektene til NFF og at det omfordeles til andre grupperinger i norsk fotball, noe han hevder er «rekordhøyt sammenlignet med andre land».Kvinnefotball og økonomi er bakteppe når en av landets største fotballkretser nå rasler med sablene.