Sende meldinger til foresatte.November, desember, siste skoledag før jul fredag.

Sist endret.29, sortland kommune bruker læringsplattformen Skooler og det skoleadministrative systemet Visma Flyt.Om personvern, nettvett og digital dømmekraft.

Trykk på knappen og legg igjen informasjon, så mottar du invitasjon neste gang vi inviterer til lesekonkurranse.Sortland kommune har rundt 1400 elever i grunnskolen fordelt på 9 skoler.