Utenom denne ytelsen, finnes hjelpestønad, som dekker en del andre tilstandsrelaterte utgifter.Ekstrautgiftene må minst tilsvare sats.

Grunnstønad

har vært avgjørende for innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad eller for størrelsen på slik stønad, skal saken tas opp til ny behandling, se 21-6. Enkelte kan også få innvilget

Det nye beløpet gjelder fødsler og adopsjoner som skjer fra og med.Flere sykdommer, som for eksempel cøliaki og cystisk fibrose, gir rett til grunnstønad etter fastsatte satser uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene.Januar: Tiltakspenger, lav sats: Fra 271 kr til 279.

Med ekstrautgifter menes løpende utgifter som er kommet etter inntrådt sykdom eller skade, og som du ikke hadde tidligere.Det gis ikke grunnstønad til mobiltelefon.Som hovedregel skal ekstrautgiftene dokumenteres ved kvitteringer for en periode på minimum tre måneder.