Personellinnsats, økonomiske midler, utstyr og lokaler.Følgende etater er med i prosam.

Det gir de deltagende parter mulighet til å beregne transport- og trafikkmessige konsekvenser av tiltak innenfor vei - og kollektivsektoren samt alternativer hva gjelder arealbruk.Utgaven er det gjort noen mindre endringer og oppdateringer i teksten.

Verktøyet kan brukes for å komme frem til konkrete ideer til hvordan man kan jobbe for å finne løsninger som gjør at barn får mulighet til å delta.I denne jubileumsboken kan du lese om den lange og svært omfattende prosessen før landet fikk sin idrettshøgskole, du får innblikk i de begivenhetsrike årene som fulgte og du blir godt kjent med dagens NIH.