Er det så ikke rimeligt at det som de har en betydelig professionel erfaring med, har de også lov at ytre sig om?Henning Fougt deltog ikke i Udviklingsudvalgets behandling af sagen.

Offentlige høring taler i princippet også for, at råstofplanen skal revideres, idet disse høringsbidrag som udgangspunkt indeholder ønsker til ændret planlægning.Det følgende argument handler om noget af det samme.

Det er ikke sært at det går regeringspartierne så dårligt i den folkelige opinion, når man ser på hvor dårligt de argumenterer i de kontroversielle sager der giver anledning til kritik.Han er blevet det, som der, og undskyld udtrykket, desværre ikke findes mere præcist ord for end: redepisser.Ud fra de indkomne høringsbidrag, Naturklagenævnets afgørelse vedrørende Råstofplan 2008 og forholdene omkring vedtagelsen af den nuværende Råstofplan 2008 i øvrigt indstilles det, at Råstofplan 2008 revideres gennem en udarbejdelse af Råstofplan.