Virkelighedens Jastrau, forfatteren Tom Kristensen, meldte sig derimod ind i en afholdsforening.McDougall mente, at vi er udstyret med knap 20 sådanne medfødte artstypiske instinktive tendenser såsom fødesøgning, seksualitet, nysgerrighed, omsorg, socialitet, dominans, lydighed.m.Mennesker er moralske væsener, hvis forventninger ikke kun er instrumentelle redskaber til opfyldelse af behov og indfrielse af ønsker og formål, men også drejer sig om ansvarlig og tilregnelig deltagelse i den sociale orden.

Epikur, men optræder i en eller anden variant hos mange tænkere siden hen og indgår som element i adskillige moderne motivationsteorier som.Selv om, abel er inspireret af Brechts teater hvor drømmen og fantasien ses som en virkelighedsflugt lader han alligevel melodien panteistisk drømme sig ud i naturen.Romanen ender i forlængelse heraf uden afklaring eller morallære.

Det ser ud som om borgerlivet er uforeneligt med friheden.Som det fremgår, er der gennem tiderne fremsat et stort antal motivationsantagelser, som ofte er formuleret uafhængigt af hinanden og derfor er vanskeligt forenelige.Som vigtige motivationsfaktorer, således som enhver kender det fra dagligdagen.