Inviterte foredragsholdere, nobel Laureate Ben.Men det viktigste er tatt med.Innhold, hensikt, utstyr, fremgangsmåte, resultat, feilkilde, diskusjon.

Information Descriptionen1Harold Kroto SourceOwn work by uploader Author.Filtrering: Skille faste stoffer fra en væske eller gass.Runde: En dag i ukene 40-42 i 2018.

Et stort antall miljø merkede produkter utgjør stammen i vår produksjon.Separasjonsmetoder: Destillasjon, ekstraksjon, filtrering, krystallisasjon, kromatografi, destillasjon, skiller stoffer i væskeblanding, må ha ulikt kokepunkt.