Med kromatografi kan stoffer i en blanding skilles fra hverandre og identifiseres.Kjemi er vitenskapen om stoffenes egenskaper, sammensetting og reaksjoner.

Kjemiske stoff reagerer med kvarandre, og me får danna nye kjemiske stoff.I kvardagslivet gjer ein seg stadig nytte av kjemiske reaksjonar, til dømes i forbrenning, matlaging, endring av utsjånad ( sminking, hårfarging og -fjerning ) og vaskemiddel.

Wikimedia Commons har multimedia som gjeld: Kjemi.Ein kan òg dela faget inn i andre kategoriar som fysikalsk kjemi, teoretisk kjemi, miljøkjemi og analytisk kjemi, innhaldsliste, kjemi utvikla seg frå alkymi.Desse vert samanfatta i det periodiske systemet.