Inom redovisning och företagsekonomi definieras kostnad som en periodiserad utgift.För till exempel en maskin bokförs kostnaden som avskrivningar (värdeminskning) under flera år, medan utgiften uppkommer när maskinen köps in och utbetalningen när leverantören betalades.Det engelska språket har egentligen en bättre konstruktion; här skiljer man mellan expense och expenditure.

Internett kostnader

bredbånd fra Telenor. Ruteren har innebygget modem for bredbåndstelefoni, er klargjort for den nye internettstandarden IPv6 og har to trådløse nett. Du får SMS fra Posten når pakken

More_vert It will also offer benefits in terms of environmental protection and reduce costs.Subsistence costs for hotels and other expenses can also be reimbursed.Till exempel, om du betalar dina säljare en kommission för att sälja en widget, det är en kostnad.

Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat.Medan den förstnämnda ska kostnadsföras omedelbart, bör den senare aktiveras och skrivs av över nyttjandeperioden.More_vert, detta kommer att leda till ökade kostnader för pensioner och sjuk- och hälsovård.