Fyll opp med betong til 50 mm under overflaten.Rutsjebanen som benyttes må oppfylle kravene i EUs sikkerhetsstandarder EN 71-1 og EN 71-8 og passe til lekestativet.Like dokumenter, to make this website work, we log user data and share it with processors.

Lekestativ baby

familien. Innhaldsliste, hankjønn endre endre wikiteksten, substantiv i genuset hankjønn blir bøygde etter tre hovudmønster, M1, M2 og M3; M1 er det mest produktive : M1: bot boten

Kan bety en ekstra fare fordi de kan henge seg fast under leken og utsette barnet for kvelningsfare.Monteringsveiledning og vedlikehold.3" 1 Lekestativ swing Art.

Legg et lag med grus i bunnen for drenering.Lekeplassen er produsert i rundstokk.Lekeplassen er kun beregnet til privat bruk utendørs.