Samtidig valgte danskene oldenburgeren Christian.Om nordmennene i stedet kunne nå toppen i kirken løste dette langt på vei problemet, og kirken ble derfor en viktig institusjon for norske politiske og sosiale karrierer.

Bergen i middelalderen

del av Nonneseter kloster. Kontoret i Bergen håndterte hovedsakelig tørrfiskhandel. Som de andre kirkene i Bergen var det også her mange branner som foranlediget store endringer av kirken.

Mye av eiendommen kom som testamentariske gaver, og etter svartedauden var det mange som hadde jord til overs.Kongen hadde fortsatt ikke noe klart sete, men flytta seg mellom byene.Ettersom kongen var nokså passiv i Norge trengte heller ikke aristokratiet å bygge ut sentraladministasjonen, og det var liten vilje til å ha en riksforstander.

Til gengæld fik bønderne herremændenes beskyttelse.En finner også tiltagende deling av gårder i denne perioden.De første universiteter opstod i Spanien, i samarbejde mellem muslimer og katolikker, og Københavns Universitet blev indviet i 1479.