More_vert, i therefore request that this be orally amended to " biennial ".Rating is available when the video has been rented.

SwedishJag ber därför om en muntlig ändring av detta till " två-årsrapportering ".Slik fortsetter de til hele gruppa har definert, forklart og satt i sammenheng.Allergiframkallande ämnen, i samband med försäljning.

Norwegian Bokmål edit, etymology edit, from, middle Low German muntlik ; compare with, danish mundtlig.SwedishDen 7 februari lade jag fram en muntlig fråga till kommissionen om en aspekt av den brittiska bolagslagen från 1976.