Jeg vil gjerne ha hjelp i forbindelse med følgende spørsmål.Arbeidstaker kan likevel nekte å ta ferie hvis feriepengene opptjent hos nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver ikke dekker lønnsbortfallet under ferien.

Mal for oppsigelse

the practices of its competitors and the FDA in general, and also with regard. Arbeidsmiljøloven 15-7(2) bestemmer at oppsigelse av arbeidstaker som skyldes driftsinnskrenkning eller rasjonaliseringstiltak, ikke er saklig

Mal på oppsigelse

kontakte oss i advokatfirmaet. Protesten må være skriftlig, men utover dette stiller ikke loven noen bestemte formkrav eller innholdskrav. Et mindre mislighold vil være nok. En oppsigelse er mottatt

Oppsigelse leiekontrakt 1 år

soverom. Arbeidstaker beholder lønnen i suspensjonstiden. Husleien skal betales innen den. Det samme gjelder hvis oppsigelsen ikke oppfyller formkravene. Et arbeidsforhold avsluttes ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer

Oppsigelse brev

jobben en måned lenger. Begynner oppsigelsesfristen å løpe fra. Dersom arbeidsgiver er kjent med at en ansatt er bortreiset på ferie, og oppsigelse sendes rekommandert til en den ansattes

Ferie under fødsels- og omsorgspermisjon, arbeidstaker har rett, men ikke plikt, til å avvikle lovbestemt ferie i løpet av permisjonstid hvor det ytes fødselspenger eller adopsjonspenger.Husleieloven 9-5 og 9-6.

Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert. .Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ord i saken.