Du vil få et saksnummer, og du må kanskje fylle ut en PIR-rapport (Property Irregularity Report).Dette gjenspeiles i tabellen over, med halverte beløp markert.

Rettigheter 16 år

at du får tilsyn av lege innen det første døgnet. De voksne på institusjonen skal ta hensyn til og vise respekt for hva du og din familie tror på

Eksempler på dette kan være: feil eller utilstrekkelig bagasje som svikter under normal håndtering, pakkede gjenstander som av natur er skjøre eller farlige, overpakking av en koffert slik at den svikter.Her er en enkel tabell til hjelp: Flypassasjerrettigheter i EU, reiserute.Tyskland: Foreldelsesfristen utløper den siste dagen i det tredje året (foreldelsesfristen for en flyvning utløper for eksempel ).

For å oppsummere: Hvis ett flyselskap forårsaker et problem, er det vanligvis ansvarlig for alle egne flyreiser, også selv om de kom før forstyrrelsen, samt eventuelle senere fly som berøres, selv om de er med et annet flyselskap.Beløpet du har krav på i henhold til EF 261, kan naturligvis trekkes fra en eventuell ekstra kompensasjon du mottar.Rett til tilbakebetaling eller alternativ flyvning I tillegg til kompensasjon for tap av tid har du rett til enten: full eller delvis tilbakebetaling av din opprinnelige billett og om nødvendig en returflyvning tilbake til avreisestedet, eller tidligst mulige alternative transport til din endelige destinasjon, eller.