Som et godt eksempel på denne roingen må Joakim Paulsen nevnes.I denne perioden har det utviklet seg to, la oss kalle det nye grener i innen roingen.

Bergen roklubb bryllup

hjemmebane. I 1915 ble Lungegårdspokalen opprettet. Store Lungegårdsvannet der NSB ligger i dag. Klubbens første nøst var på Marineholmen. Utenfor spisesalen er det en stor terrasse med utsikt

7 Norgesmesterskap i 1933.Han var også byggeleder under oppførelsen.En viktig innfallsport for nye medlemmer er Roskolen, her får nye medlemmer opplæring i roing og bruk av materiellet.

Retrieved from " ".Herunder mindedes to af klubbens medlemmer, Erik Christensen og Tove Albrektsen, der afgik ved døden i 2018.