s Sverdrup, Tone (2012). . (2  s 13- 15 Sverdrup, Tone (2005). .Eierforholdets betydning for skjevdelingskravets størrelse.

 (3  s 11- 12 Sverdrup, Tone (2011). .The International Survey of Family Law.

Sverdrup, Tone Lødrup, Peter (2014).Med tittel: Karnov : norsk kommentert lovsamling).European Family Law in Action - Property relations between spouses, In Katharina Boele-Woelki; Bente Braat Ian Curry-Sumner (ed.