Forsøk å binde barnas verden sammen gjennom kommunikasjon både med hverandre og med barna også den tiden barna er hos den andre forelderen.Gi barna to trygge hjem etter bruddet.Hvis du bruker alle dine inntekter gjennom år på å fø på familien, mens jeg bruker mye av mine inntekter til å berike meg selv med bil og hytte som jeg kjøper for min egen inntekt, vil det kunne fremstå som svært urettferdig at jeg.

In many cases, archives have replaced microfilming with digitization as a means of preserving and providing access to unique documents.Unngå i størst mulig grad at barna involveres i de voksnes konflikter.

Forholdene varierer gjerne fra sak til sak, og avgjørelsen vil bære preg av en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.18 Nowadays, the growing pace of innovations in electronics drives to new solutions for energy and information transfer to enhance its speed, efficiency and reliability."Fair Use or Exploitation?