Sannsynligheten for langvarige strømbrudd i Norge er svært liten, men konsekvensene kan bli store dersom det skulle skje.Vi ønsker elektroniske meldinger om installasjonsarbeid.

Strømbrudd trondheim

kommer og går, regnes strømbruddet som sammenhengende hvis strømmen er tilbake i mindre enn 2 timer mellom hvert brudd. Hvilke rettigheter har jeg ved strømbrudd og feil? For fritidsboliger

Hver tredje nordmann svarer at de allerede etter 1 til 12 timer uten strøm vil oppleve det som ukomfortabelt.Hele 47 prosent av oss vil kjenne på den følelsen hvis strømmen blir borte mer enn 24 timer, ifølge en undersøkelse Norstat har utført for Statnett.

Sentralnettet har en leveringspålitelighet på mer enn 99,99 prosent i et normalår.Meny, er du uten strøm?Det er frakten for strømmen fra kraftverkene der den produseres og helt hjem til huset eller hytta.