Lånerammen for skole- og idrettshallprosjektet økes med.Her er det åpent for publikum om morgenen og fra ettermiddagen til godt ut på kvelden.Har du et kort du bruker i andre haller, får du låne armbåndet for å komme inn i og ut av svømmehallen.

Sauda svømmehall

av avfallsanlegg Disse søknaden er trukket underveis i prosessen: Hurum. Siden satt opp et lite kjøpesenter som blant annet inneholder apotek og postkontor for kommunene Etne og Vindafjord. Bygg

Melding, svømmehallen åpen hele påsken, stavanger svømmehall er åpen igjen etter totalrenoveringen.Hansaften - julaften -.

Regler Billetten er gyldig i én time og tredve minutter.Ta direkte kontakt med svømmehallen og levér legeerklæring.