Professionshøjskolen UCN Knutsson, Anika Kalnes Kongslien, Sigrun UiT Norges arktiske universitet/ FEU Den norske jordmorforening Kopperud, Lisbeth Ous-Ullevål sykehus Korterød, Ingrid Skogvoll Rygge Familiesenter Kristoffersen, Anne-Ki Roy Meeting Management AS Kristoffersen, Karin Lillejord Føde/barsel 4 C, Sørlandet sykehus Arendal Kvalheim, Christina Arendal helsestasjon Lamo, Katrine.Det er på tide å si tydelig i fra - vi trenger Ullevål Sykehus!
News not found

Det rådyre Gaustadprosjektet truer ikke bare Ullevål, men også Aker som lokalsykehus for Groddalens innbyggere.Demonstrasjoorggården/fridtjof nansens plass VED rådhuset FRA.15-11.15.

Arrangører: Redd Ullevål Sykehus, Aker Sykehus Venner, Helsetjenesteaksjonen, Folkebevegelsen for lokalsykehusene, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Oslo, Frp Oslo, Rødt Oslo, Senterpartiet Oslo og Helsepartiet Oslo.Lise Askvik - Helsepartiet som har programfestet "Nei til nedlegging av Ullevål" i sitt Stortingsprogram.