Sjøsetting ved Bergen Mekaniske Verksted på 1960-tallet.Noen ansatte bygget også boliger selv.

Naf verksted

tgig Am Ch Daylight's Blue Eclipse Am Ch Starpoint Blackthorn Blonde, CD. "The Imperial" has elements of "East Coast "West Coast "Carolina Shag" and "Bop". "2009-10 Season Broadcast Primetime

I 1858 sto tørrdokken ferdig.Vi har konkurransedyktige priser.

Ledelsen bestemte seg derfor for å starte med båtproduksjon i tillegg til de andre oppgavene.I 2013 lanserte, marin Eiendom nye planer for området, med delvis avvikling av industrien og bygging av næringseiendom 5, mens justerte planer i 2015 også inkluderer 1500 boliger på området.